Đầu báo cháy hoạt động như thế nào?

Trong hệ thống phòng cháy chữa cháy một dụng cụ không thể thiếu là đầu báo cháy tự động.
Trước tiên bạn cần biết đầu báo cháy là thiết bị cảm biến nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường và các yếu tố khi có hoản hoạn nhiệt độ ánh sáng và nồng độ khói để tạo ra các tín hiệu truyền đạt cho trung tâm ở giá trị yếu tố môi trường nhất định. vậy đầu báo cháy hoạt động như thế nào?

Đầu báo cháy hoạt động như thế nào?

Nhiệm vụ của đầu báo cháy tự động như sau:

Đầu báo cháy tự động tạo ra tín hiệu có hỏa hoạn để truyền về trung tâm khi yếu tố môi trường xung quanh đầu báo đạt giá trị nhất định. Đầu báo cháy tự động được tiếp xúc giữa môi trường và trung tâm cứu hỏa tự động khi môi trường tác động thì đầu báo cháy sẽ truyền đạt tới trung tâm báo cháy để kết hợp với hệ thống báo cháy trong trung tâm tự động phát ra tín hiệu thông báo cho mọi người biết rằng sắp có hỏa hoạn xảy ra.

Đầu báo cháy hoạt động như thế nào?

Đầu báo tự cháy động chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình khi yếu tố trong môi trường của sự cháy trong khu vực bảo vệ nó đạt tới mức làm việc. Tín hiệu của đầu báo cháy được tạo ra chủ yếu 2 dạng chính: Đóng và Mở tiếp điểm biến thiên đột ngột về giá trị của dòng điện tùy vào mỗi loại đầu báo cháy sẽ tạo ra khác nhau.
Các bạn cũng đã hiểu phần nào về cách thức hoạt động của đầu báo cháy tự động. Đê biết thêm thông tin cũng như được giá tốt nhất về đầu báo cháy tự động cũng như thi công lắp đặt xin liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!